Εξ αιτίας των μέχρι σήμερα δράσεών του, ο Σύλλογός μας έχει την ευτυχία να χαίρει εκτίμησης και σεβασμού και πέραν του τοπικού επιπέδου. Ευχαριστούμε και υποσχόμαστε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυνατά!