βασιλόπιτες 2020

Βασιλόπιτα 2020

Για το 2020, ο Σύλλογος πρόσφερε 13 Βασιλόπιτες στο σχολείο (1 για κάθε τμήμα και μία για το διδακτικό προσωπικό), τηρώντας και φέτος το έθιμο. Στους τυχερούς δόθηκαν συμβολικά δώρα.

Βασιλόπιτα 2019

Ο Σύλλογος πρόσφερε 13 Βασιλόπιτες στο σχολείο (1 για κάθε τμήμα και μία για το διδακτικό προσωπικό), τηρώντας και φέτος το έθιμο. Στους τυχερούς δόθηκαν συμβολικά δώρα.