Το σχολείο μας για πρώτη φορά είναι στην ευχάριστη θέση να αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας του eTwinning και να συμμετέχει σε μια δράση με τους μαθητές της Α’ Λυκείου!  

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μεταξύ 3 χωρών, της Τουρκίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας και έχει διάρκεια 4 μηνών. Ο τίτλος του προγράμματος είναι I am what I am και επικεντρώνεται  στο «Ευ Ζην». Στόχος είναι οι μαθητές να μάθουν να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους, να βελτιώσουν την αυτό-εικόνα τους, αλλά και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση-γνωριμία των μαθητών μας με τα υπόλοιπα σχολεία – μέλη του προγράμματος σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού!

Σχετικά με το eTwinning:

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες μέσω της δράσης eTwinning θα έχουν τη δυνατότητα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη χώρα. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε, καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση).

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ευαγγελάτου Χ., Πεταλά Ε., Πρεβόλης Κ.

Κατηγορίες: Ανακοινωσεις