Τα νέα μέτρα που ισχύουν στην Αττική, επιβάλλουν στα παιδιά να φοράνε μάσκα ακόμα και στα διαλείμματα.  Θεωρούμε ως φυσικό επακόλουθο αυτού του μέτρου την αυξημένη ανάγκη για διαθέσιμες μάσκες στο σχολείο.

Ο Σύλλογός μας κινήθηκε γρήγορα ώστε να φροντίσει να υπάρχει επάρκεια μασκών.  Αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή, γονέας του σχολείου που εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, και μάσκες.  Ο γονέας μας έδωσε σε τιμή κόστους 500 μάσκες, ενώ δώρισε άλλες 300.

Οι μάσκες αυτές είναι άριστης ποιότητας, τύπου Medical, πιστοποιημένες, με υψηλό δείκτη φιλτραρίσματος (>98%).

Πλέον, τα παιδία θα μπορούν να ζητούν μάσκα εφόσον είναι απαραίτητο, ενώ οι γονείς θα αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον γονέα, ο οποίος δεν επιθυμεί να αναφερθεί το όνομά του για την πολύτιμη για την υγεία των παιδιών προσφορά του.

Ο Σύλλογος προσπαθεί να προχωρήσει σε μία ακόμα κίνηση για να εξασφαλίσει καλύτερη απολύμανση των αιθουσών του σχολείου μας.