Ώρα  Διάλειμμα 
1η : 8.20 – 9.00  9.00 – 9.10
2η : 9.10 – 9.50  9.50 – 10.00
3η : 10.00- 10.40 10.40 – 10.50
4η : 10.50 – 11.30 11.30 – 11.40
5η : 11.40 – 12.20 12.20 – 12.30
6η : 12.30 – 13.10 13.10 – 13.20
7η : 13.20 – 14.00
Κατηγορίες: Ανακοινωσεις