Την πρώτη του συνεδρίαση για τη νέα σχολική χρονιά, έκανε το ΔΣ του Συλλόγου μας.

Το ΔΣ ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό των δράσεων μέχρι το τέλος της χρονιάς και την κατανομή της προετοιμασίας τους στα μέλη του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχει σκοπός να επαναληφθούν όσα έγιναν πέρυσι (γιορτές στο σχολείο, εκδρομές, κοινωνικές δράσεις, θεατρικά κλπ.), αλλά και να προστεθούν καινούριες δράσεις με επίκεντρο το σχολείο μας και τους μαθητές.

Φυσικά, ένα από τα βασικότερα θέματα ήταν η αναζήτηση πόρων που θα πρέπει να προκύψουν από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων, μέσω της συνδρομής των 10 ευρώ, αλλά και μέσω της αναζήτησης χορηγιών.

Όλα τα παραπάνω, θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τα μέσα Νοέμβρη.