Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019

Εθνική Εορτή

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου - 
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2019

Διακοπές Χριστουγέννων

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Των 3 Ιεραρχών

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020

Καθαρά Δευτέρα

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Εθνική Εορτή

Δευτέρα, 13 - Παρασκευή, 24 
Απριλίου 2020

Διακοπές Πάσχα

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

Εργατική Πρωτομαγιά

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

Αγίου Πνεύματος

Κατηγορίες: Ανακοινωσεις